Ga naar de inhoud

Huishoudelijk regelement

Gedragsregels Clubritten en trainingen van PaxX Global Cycling

Voor alle georganiseerde fietsritten van alle PaxX fietsgroepen geldt ‘Samen uit, Samen thuis’. Daarbij is een veilige rit voor de renners en voor de omgeving het belangrijkste en daar horen wat huisregels en afspraken bij.

Het bestuur van PaxX Global Cycling wijst haar leden er nadrukkelijk op dat aan het fietsen in groepen tijdens het toerfietsen en trainen een verhoogd risico verbonden is. Door deelname aan onze clubritten aanvaardt je dit risico.

Om de risico’s te minimaliseren is een goede voorbereiding van essentieel belang. Zowel voor de pasvorm van je fiets, het mechanische onderhoud van je fiets als je eigen uitrusting. Wij rijden altijd met helm. Zonder helm = geen trainingsrit

Gedragsregels clubritten en trainingen

Niet iedereen vondt het leuk maar om samen veilig fietsen mogelijk te maken zijn er duidelijke regels nodig. Die regels zijn enerzijds gericht op het gedrag wat je vertoont op de fiets in je kleding van PaxX en daaraan verbonden sponsoren en anderzijds op veilig fietsen in een groep. Die veiligheid geldt voor onszelf als fietsers maar niet minder voor de medeweggebruikers.

Welk gedrag vragen we van onze leden?

 • Houd je aan de verkeersregels.
 • Houd rekening met anderen in het verkeer.
 • Fiets nooit onder invloed van alcohol of drugs-medicijnen.
 • Klinkt logisch maar we vloeken nooit, zijn niet racistisch en uiten ons altijd netjes.
 • Niet bellen op de fiets. Als je een filmpje of foto maakt geef dit dan duidelijk aan en fiets vooruit of ga even achteraan fietsen.
 • Nooit twee handen los van het stuur. Als het niet anders kan stoppen of achteraan je ding doen.
 • Pas je snelheid aan binnen de bebouwde kom (max 28-30 km/u).
 • Blijf beleefd naar andere weggebruikers en zeg altijd een vriendelijk woord wanneer je mensen inhaalt.
 • Stop afval in de achterzak van je shirt of in een afvalbak.
 • Indien iemand aangeeft verder alleen naar huis te willen rijden, zorg ervoor dat men weet of de persoon in kwestie ‘in orde is’.
 • Zolang er geen parcours voor ons is afgezet dien je je gewoon aan de verkeersregels te houden, óók tijdens toertochten.
 • Je bent samen als groep verantwoordelijk voor een veilig en sociaal weggedrag. Spreek elkaar daar zo nodig op aan en sta open voor opbouwende kritiek. Ondersteun daarin de wegkapitein.
 • De wegkapitein bepaalt de route, houdt de snelheid in de gaten en kan groepsleden aanspreken op hun gedrag. Er dient naar de wegkapitein geluisterd te worden.
 • De wegkapitein hoeft niet per sé steeds op kop te rijden, zeker niet als meer mensen de route in hun navigatie zetten.
 • De wegkapitein heeft in principe de NTFU-cursus tot wegkapitein gevolgd.

Welke regels zijn belangrijk voor veilig fietsen in een groep?

Het rijden in een groep geeft een verhoogd risico op ongevallen doordat je op korte afstand ten opzichte van je mede fietsers rijdt. Het is daarom erg belangrijk om vooruit te kijken en te anticiperen op het verkeer. Gebruik de juiste armtekens en of verbale communicatie om je mede fietsers te waarschuwen voor gevaar, zoals scherpe bochten, verkeerslichten, gaten in de weg etc. Bij mogelijke gevaren of obstakels op de weg is het belangrijk om dit zowel mondeling als in gebaar doorgeven. Gebruik hiervoor de groeptekens.

Daarnaast gelden de volgende richtlijnen voor het rijden in een groep:

 • Verander nooit abrupt van richting of rem niet plotseling, maar rijd langzaam uit.
 • Bij twijfel over de richting: fiets rustig rechtdoor (indien mogelijk).
 • Beland je in de berm? Rijd niet de weg of het fietspad weer op maar rijd rustig uit en rem.
 • Als iemand het tempo niet aan kan, wacht op elkaar en pas het tempo aan.
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag deze persoon op de tweede rij fietsen.
 • Verhoog na een bocht aan de kop van de groep het tempo altijd langzaam om racen aan de staart te voorkomen (harmonica werking).
 • Voer niet al rijdend en achterom kijkend een gesprek.
 • Ga niet midden in een groep uit het zadel (of geef het aan door je beide ellebogen naar buiten te duwen), hierdoor schiet je fiets naar achteren, potentieel tegen het voorwiel van degene die achter je rijdt.
 • Slalom niet door het verkeer heen of maak andere onverwachtse bewegingen.
 • Geef voor een hobbel of drempel dit aan door met je ellebogen naar buiten te duwen en eventueel te roepen.
 • Bij verzamelen, lek of ander malheur zorgen we ervoor dat de rijbaan en of fietspad vrij blijft.

Groepstekens

Voor elke clubrit en groep is er een wegkaptein aanwezig. De wegkaptein draagt zorg voor de veiligheid van de groep. Hij/zij zorgt dat de verkeersregels en deze gedragsregels van PaxX worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is en ziet toe op de juiste snelheid van de groep. Binnen PaxX Global Cycling gebruiken we tijdens groepsritten de volgende groepstekens die door de NTFU worden aangereikt:

 • Commando STOP: de voorrijder steekt een hand op.
 • Commando VRIJ: de voorrijder geeft dit commando als de weg vrij is en verder gereden kan worden.
 • Commando LINKS of RECHTS: de voorrijder roept commando en steekt de desbetreffende hand uit.
 • Commando TEGEN: bij rijdend tegemoet komend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte.
 • Commando VOOR: bij het gaan passeren van een stilstaand object en/of het passeren van een fietser c.q. rijdend object.
 • Commando ACHTER: bij achteropkomend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte.
 • Commando LEK: bij pech of lek. Iedereen rijdt naar een veilige plek bijv. een inrit of een brede berm om pech te verhelpen. Blijf niet op de weg staan.

Overige afspraken

 • Bij meer dan 12 deelnemers wordt de groep gesplitst. Er wordt dan een splitsing gemaakt in mensen die hard (gemiddeld 32/33 maar in overleg) willen fietsen en mensen die heel hard (33+) willen fietsen.
 • Renners die alleen maar heel hard willen fietsen kunnen beter bij Eemland of AXA op het parcours gaan rijden. Zorg ervoor dat een clubrit dus ook echt een clubrit is.