Ga naar de inhoud

Missie

Onze missie is een vereniging die gedragen zal worden door gelovigen die door Christus verbonden zijn en zich geroepen voelen om het evangelie en de wielersport te combineren tot een aantrekkelijk en uitdagend geheel.

De wielervereniging zal in eerste instantie uit een toerafdeling bestaan. Een doelstelling is om binnen een aantal jaar ook een wedstrijdafdeling te integreren.

De georganiseerde activiteiten kunnen een sportief karakter hebben in de vorm van training of het fietsen van een toertocht of klassieker. Daarnaast zoeken we verdieping in het evangelie van Jezus Christus. Dit kan geestelijke verdieping zijn maar kan ook vertaald worden in maatschappelijke en sociale activiteiten.

Wij fietsen en handelen in lijn met de Bijbel, op deze manier willen we uitvoering geven aan het evangelie.

We zullen alle activiteiten toetsen of dat onze identiteit niet in het geding komt. Ook in de omgang met elkaar zullen we daarop toezien. PaxX Global Cycling Nederland heeft hierdoor een humaan karakter en is christelijk geïnspireerd.

De vereniging

PaxX Global Cycling Nederland is niet plaatsgebonden. We hebben geen clubhuis maar kennen onze oorsprong in lokale fietsgroepen en individuen welke samen PaxX Global Cycling Nederland tot een geheel maken. Activiteiten worden dan ook regionaal, als landelijk georganiseerd.

Het bestuur is een landelijk bestuur welke faciliterend optreedt en als taak heeft de identiteit van PaxX Global Cycling Nederland te bewaken. Eenheid straalt de vereniging uit door gezamenlijk activiteiten te ondernemen, door het dragen van clubkleding en door het landelijk communiceren via (social) media.

Als u achter de identiteit van de vereniging staat kunt u lid worden. Zowel mannen als vrouwen kunnen lid worden. Ben je minderjarig? Dan heb je goedkeuring van een ouder of voogd nodig. De minimale leeftijd om ook ingeschreven te worden bij de NTFU is 16 jaar.

Kernwaarden
  • Bijbel. Alle activiteiten zullen getoetst worden of ze overeenkomstig zijn met de richtlijnen van het Woord van God.
  • Prestatie. We zoeken prestatie op de fiets. Dit is voor een ieder anders op het gebied van fysieke mogelijkheden, tijd, werk, relatie en prioriteit. We respecteren elkaars prestatie en proberen elkaar te ondersteunen om prestatie te leveren.
  • Daad. Als vereniging ondersteunen we maatschappelijke en sociale initiatieven. Dit doen we door daar zelf actief in te zijn of dit te ondersteunen vanuit de exposure van de vereniging.
  • Respect. We respecteren elkaar als broeders en zusters, als kinderen van God. We zijn elkaars gelijke en maken op geen enkele manier onderscheid.
  • Normen en waarden. Juist in de omgang tussen leden, maar ook in de omgang en communicatie van en met niet-leden, zullen onze normen en waarden in lijn zijn met het Woord van God.
  • Laagdrempelig. We zullen toezien op de toegankelijkheid van PaxX Global Cycling Nederland. Aansluiting moet makkelijk te realiseren zijn voor ieder persoon.