Ga naar de inhoud

World Vision

PaxX Global Cycling heeft altijd twee stichtingen op de kleding staan die wij waar mogelijk promoten, uitdragen en ondersteunen in hun goede werk. Deze partners betalen geen sponsorgeld. Ook op deze wijze willen wij als PaxX Global Cycling laten zien wie we zijn en waar we voor staan.

Elk kind verdient een leven dat helemaal tot bloei komt. We willen dat kinderen onderwijs krijgen en gezond opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Daarom luisteren zij naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan.

World Vision werkt in nauwe samenwerking met lokale en internationale organisaties, maar we gaan vooral uit van de kracht die mensen zelf bezitten. Op deze manier bereiken we ieder jaar miljoenen mensen in bijna 100 landen met noodhulp en duurzame ontwikkeling.

World Vision is een christelijke organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen in de wereld, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke voorkeur.

Wij ondersteunen het projectgebied Sambas in Indonesië. Dit doen we door het sponsoren van een kind. Op termijn zullen we ook andere vormen van ondersteuning proberen te realiseren.
Kijk op www.worldvision.nl voor meer informatie, video’s en foto’s.